Garanti

1. Introduktion

1.1 Vi förstår att du från tid till annan kan uppleva problem med din enhet inom det datum som täcks av garantin.

1.2 Vi har skapat denna policy för att du ska kunna få en enhet i perfekt skick under lämpliga omständigheter.

1.3 Denna policy ska gälla för alla våra kunder, oavsett deras geografiska plats.

1.4 Denna policy ska gälla för alla beställningar som skickas via vår webbplats.

2. Garanti och service

2.1 Garantin gäller när den mottagna produkten inte fungerar felfritt eller inte har de funktioner som anges i garantikortet eller reklammeddelandet, eller när ett produktfel uppstår inom de första 12 månaderna från inköpsdatumet. Säljaren åtar sig att felen åtgärdas enligt punkt 5.3, eller rättas enligt punkt 5.4.

2.2 Säljaren kommer att behandla frågorna i avsnitt 5.4 inom 45 dagar efter den dag vi tar emot din returnerade produkt. Säljaren kommer att skicka reservdel av avsnitt 5.3 inom 7 dagar efter att problemet identifierats.

2.3 Om säljaren underlåter att tillhandahålla köparen en lösning inom 45 dagar, kommer säljaren att ersätta produkten med en identisk, ny och felfri produkt utan kostnad.

2.4 Säljaren erbjuder garanti för alla produkter. Garantin för helelektriska fordon gäller batteri, elektroniska komponenter och motorer. Chassit och kaross täcks inte av garantin. Inte heller delar som utsätts för slitage (som däck, lampor etc.). Garantin beaktas inte när det gäller mekanisk skada på enheten eller skada som härrör från mekanisk skada på enheten. Underlåtenhet att följa instruktionerna för användning, förvaring och underhåll kan leda till att garantin utesluts.

2.5 Garantin utesluter inte konsumentens rättigheter som följer av säljarens ansvar för produktfel.

3. Garantivillkor

3.1 Säljaren förklarar:

(a) att produkten kommer att fungera felfritt under garantiperioden på 12 månader när den används i enlighet med dess syfte och bruksanvisning,

(b) att säljaren på din begäran, inom garantiperioden och godkänd garantibegäran, tar hand om eliminering av defekter och brister på produkten på egen bekostnad.

(c) att säljaren inte är kvalificerad att göra en teknisk bedömning avseende eventuella defekter och därmed inte kan besluta om att byta ut produkten utan yttrande från importörens tekniska tjänst.

(d) garanterar kvalitet eller felfri drift under garantiperioden, som börjar när varorna levereras till konsumenten.

3.2 Garantivillkoren är:

(a) när du gör en garantibegäran måste du skicka in ordernumret, ett certifierat garantikort, den ursprungliga inköpsfakturan (eller en kopia av båda);
– att produkten inte har manipulerats av en person som inte hade behörighet att göra det;
– att köparen (användaren) hanterade och använde enheten enligt bifogade instruktioner:

(b) köparen måste rapportera synliga defekter på enheten inom 8 dagar efter köpet;

(c) endast under garantiperioden Engwes tekniker är det auktoriserade servicecentret för frågor från avsnitt 5.4;
– att garantidekalerna och tätningarna inte är skadade eller borttagna;
– Batteriet laddas och laddas ur minst var 30:e dag.

(d) under garantiperioden är varje servicecenter eller användare auktoriserad för underhåll av enkla problem från avsnitt 5.3;

(e) problemet som anklagats inom 12 månader från dagen för mottagandet av produkten,

4. Garantin gäller inte:

4.1 Garantiservicen gäller inte delar som är utsatta för slitage och yttre påverkan (slangar, hölje, däck, lager...).

4.2 Garantin beaktas inte heller på grund av felaktig inställning och hantering av apparaten, mekaniska defekter, defekter på grund av oprofessionellt, vårdslös hantering av produkten, eventuellt obehörigt ingrepp i apparaten, om defekten uppstått på grund av användning av olämplig förbrukningsvaror om icke-originella delar har installerats i enhetens delar, på grund av för hög spänning av elektrisk ström, force majeure, blixtnedslag, batteriladdning, felaktig rengöring av produkter eller dess delar och inträngande av vätska i enheten.

4.3 Innan enheten lämnas över för service måste den rengöras från alla föroreningar.
I fall av felaktig användning, användning av våld och ingrepp som inte utförts av en auktoriserad service, gäller inte garantin. Denna garanti begränsar inte dina lagliga rättigheter.

4.4 Produkten är uteslutande avsedd för personligt bruk och inte för kommersiella ändamål.

5. Garantiprocess:

5.1 För att kunna dra nytta av dina rättigheter enligt denna policy måste du kontakta oss för att få ett returauktoriseringsnummer och sedan placera en följesedel med det numret på produkten. Fyll i detta dokument, underteckna det och skicka det till oss via den Kontaktformulär eller e-post.
- Ladda ner (.pdf) garantianspråksformulär

5.2 i garantianspråksformuläret, fyll i följande information: inköpsdatum, beställningsnummer, varans modell, detaljerad beskrivning av felet, namn, efternamn, adress och telefonnummer, eller fyll i formuläret i sin helhet .

5.3 på grund av enhetens karaktär och onlineköp kommer enkla reparationer som beräknas ta 10 – 30 minuter att lösas genom att skicka en gratis reservdel till köparens adress med videoinstruktioner om hur man byter ut den del som orsakar problem . Dessutom kommer 30,00SverigeR att återbetalas till köparen. Sådana reparationer består av men är inte begränsade till;

(a) byte av det främre led-ljuset, bakljuset, pedaler, bromsspakar, fram- och bakskärmar, stöd, skärmhållare, batterihållare, vev,

(b) justering av växel, bromskraft, styre, hastighetsbegränsning/ displayenhet/ ODO,

(c) byte av displayenhet, displaykontroll, kontrollenhet, gasreglage, batterikontakt, fram-/mellan-/bakaxlar, framgaffel

5.4 alla fel som inte täcks av avsnitt 5.3 och som anses vara svåra att åtgärda kommer att repareras uteslutande av serviceteamet på engwe.netto. Genom att hämta cykeln på köparens adress, reparera den Engwes servicecenter och skicka tillbaka den i perfekt skick till köparen, utan kostnad. Sådana reparationer består av men är inte begränsade till;

(a) byte av batterikretskortet, batteriladdningsporten, strömmajs, bakre motornav med inre element,

(b) byte av frihjulskassetter, pedelec-sensorer,

5.5 säljaren, i samförstånd med köparen, organiserar hämtning av produkten på köparens adress för frågor enligt avsnitt 5.4. Köparen är skyldig att noggrant packa varorna enligt punkt 6. och förbereda dem för hämtning. Hämtning utförs av den kontrakterade budtjänsten.

5.6 säljaren eller den auktoriserade serviceteknikern undersöker varan och avgör om det är en reparation inom garantin eller annan reparation

5.7 informerar kunden om detta i tid

6. Instruktioner för korrekt inlämning av paketet

6.1 Enheten måste packas väl och säkert så att den inte skadas under transporten. Packa den i originalförpackningen eller annan lämplig och stöttålig förpackning. Budtjänsten känner inte till innehållet i paketet, så ibland hanteras paketet grovt. För att undvika skador på produkten är det nödvändigt att skydda enheten inuti förpackningen med en mjuk film så att den inte skadas även vid fall eller grov hantering. Innehållet ska ligga i en kartong, i vilken innehållet i försändelsen ska separeras mellan kartongen med bikakekartong, wellpapp eller polyvinyl med bubblor, och innehållet i kartongen ska fyllas. Förpackningen ska vara förpackad och skyddad till den grad att innehållet tål ett fall från bältet, vilket innebär ett fall från 1m.

6.2 Säljaren tar inget ansvar för skador som uppstått under transporten av enheten och anses ha uppkommit innan enheten skickades till service.

6.3 Vi rekommenderar att du tar ett foto av förpackningen innan du skickar in paketet. Avsändaren av paketet är ansvarig för skador som orsakats av felaktig förpackning eller otillräckligt skydd av enheten inuti förpackningen.

6.4 Samordna det exakta datumet för avhämtning av produkten med tjänsten. Vid en enhet inom garantitiden, och godkänd garanti, täcks portot av EngweNET.

6.5 Porto för reparationer utanför garantin eller ej godkänd garanti faktureras kunden. Om enheten inte längre omfattas av garanti debiteras en enhetsbesiktningsavgift på 35,00 € och porto i båda riktningarna, i samma belopp som den ursprungligen debiterade fraktkostnaden.

ENGWE Onlinebutik | Köp EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logotyp
Jämför artiklar
  • totalt (0)
Jämför
0
Varukorg