Försäljningsvillkor

1. Introduktion

1.1 Dessa villkor ska styra försäljning och köp av produkter via vår webbplats.

1.2 Du kommer att bli ombedd att ge ditt uttryckliga samtycke till dessa villkor innan du gör en beställning på vår webbplats.

1.3 Detta dokument påverkar inte några lagstadgade rättigheter som du kan ha som konsument (såsom rättigheter enligt Consumer Contracts (Information, Cancellation and Extra Charges) Regulations 2013 eller Consumer Rights Act 2015).

2. Tolkning

2.1 I dessa villkor:

(a) "vi" avser våra representanter för denna webbplats med våra uppgifter i avsnitt 22.1; och

(b) "du" betyder vår kund eller potentiella kund,

        och "oss", "vår" och "din" ska tolkas i enlighet därmed.

3. Beställningsprocessen

3.1 Reklamen för produkter på vår webbplats utgör en "inbjudan till behandling" snarare än ett avtalserbjudande.

3.2 Inget avtal kommer att träda i kraft mellan dig och oss om inte och tills vi accepterar din beställning i enlighet med förfarandet som anges i detta avsnitt 3 eller [alternativt beställningsförfarande].

3.3 För att ingå ett avtal via vår webbplats för att köpa produkter från oss, måste följande steg vidtas: du måste lägga till de produkter du vill köpa i din kundvagn och sedan gå vidare till kassan; om du är ny kund måste du då skapa ett konto hos oss och logga in; om du är en befintlig kund måste du ange dina inloggningsuppgifter; när du väl är inloggad måste du välja önskad leveransmetod och bekräfta din beställning och ditt samtycke till villkoren i detta dokument; du kommer att överföras till vår betaltjänstleverantörs webbplats och vår betaltjänstleverantör kommer att hantera din betalning; vi kommer sedan att skicka dig en första bekräftelse; och när vi har kontrollerat om vi kan uppfylla din beställning skickar vi antingen en orderbekräftelse till dig (då blir din beställning ett bindande avtal) eller så kommer vi att bekräfta via e-post att vi inte kan uppfylla din beställning.

3.4 Du kommer att ha möjlighet att identifiera och korrigera inmatningsfel innan du gör din beställning.

4. Produkter

4.1 Följande typer av produkter är eller kan vara tillgängliga på vår webbplats från tid till annan: Elcyklar, Tillbehör.

4.2 Vi kan med jämna mellanrum ändra de produkter som finns tillgängliga på vår webbplats, och vi åtar oss inte att fortsätta att leverera någon särskild produkt eller typ av produkt.

5. Priser

5.1 Våra priser anges på vår hemsida.

5.2 Vi kommer då och då att ändra de priser som anges på vår webbplats, men detta kommer inte att påverka avtal som tidigare har trätt i kraft.

5.3 Alla belopp som anges i dessa villkor eller på vår webbplats är angivna inklusive moms.

5.4 Det är möjligt att priserna på webbplatsen kan vara felaktigt angivna; därför kommer vi att verifiera priser som en del av våra försäljningsprocedurer så att det korrekta priset kommer att meddelas dig innan avtalet träder i kraft.

5.5 Utöver priset på produkterna kan du behöva betala en leveransavgift, som kommer att meddelas dig innan försäljningsavtalet träder i kraft.

6. Betalningar

6.1 Du måste, under utcheckningsprocessen, betala priserna för de produkter du beställer.

6.2 Betalningar kan göras med någon av de tillåtna metoderna som anges på vår webbplats från tid till annan.

(a) PayPal med PayPal Express / Paypal Checkout;

(b) Mastercard;

(c) Visum;

(d) American Express;

(a) Google Pay;

(a) Apple Pay;

6.3 Om du inte betalar något belopp till oss enligt dessa villkor i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor, kan vi hålla inne de beställda produkterna och/eller genom skriftligt meddelande till dig när som helst häva köpeavtalet för produkterna.

6.4 Om du gör ett omotiverat kreditkort, betalkort eller annan återbetalning är du skyldig att betala oss inom 7 dagar efter datumet för vår skriftliga begäran:

(a) ett belopp som är lika med beloppet för återbetalningen,

(b) alla tredjepartskostnader som vi har haft i samband med återbetalningen (inklusive avgifter som vår eller din bank eller betalningsbehandlare eller kortutgivare har gjort);

(c) en administrationsavgift på 25.00 euro inklusive moms, och

(d) alla våra rimliga kostnader, förluster och kostnader för att återkräva de belopp som avses i detta avsnitt 7.4 (inklusive utan begränsning advokatavgifter och inkasseringsavgifter),

        och för att undvika tvivel, om du inte känner igen eller inte kommer ihåg källan till en post på ditt kortutdrag eller andra finansiella rapporter, och gör en återbetalning som ett resultat, kommer detta att utgöra en omotiverad återbetalning för syften med detta avsnitt 6.4.

7. Leveranser

7.1 Våra policyer och procedurer för leverans av produkter anges i vårt leveranspolicydokument. För exakta datum och ytterligare leveransinformation, se vår leverans Policy.

7.2 Vi kommer att se till att produkterna du köper levereras till den leveransadress du anger under kassan.

7.3 Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att leverera dina produkter på eller före det leveransdatum som anges i orderbekräftelsen eller, om inget datum anges i orderbekräftelsen, inom 3-11 dagar efter datumet för orderbekräftelsen för lokal order. Vi förbehåller oss dock rätten till leverans inom eller upp till 30 dagar.

7.4 Vi garanterar att om det inte finns exceptionella omständigheter kommer alla leveranser av produkter att skickas inom 5 dagar efter det senare mottagandet av betalningen och datumet för orderbekräftelsen.

8. Distansavtal: ångerrätt

8.1 Detta avsnitt 8 gäller om och endast om du erbjuder dig att ingå avtal med oss, eller ingå avtal med oss, som konsument – ​​det vill säga som en individ som helt eller huvudsakligen agerar utanför din handel, verksamhet, hantverk eller yrke. För 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti, se vår 30-dagars retur- och återbetalningspolicy.

8.2 Du kan när som helst inom perioden återkalla ett erbjudande om att ingå ett avtal med oss ​​via vår webbplats eller avbryta ett avtal som ingåtts med oss ​​via vår webbplats (utan att ange någon anledning till ditt återkallande eller uppsägning):

(a) börjar vid inlämning av ditt erbjudande; och

(b) slutar i slutet av 30 dagar efter den dag då produkterna kommer i din fysiska besittning eller fysisk besittning av en person som identifierats av dig för att ta dem i besittning (eller, om avtalet gäller leverans av flera produkter, partier eller bitar av något, 30 dagar efter den dag då den sista av dessa produkter, partier eller bitar kommer i din fysiska besittning eller fysisk besittning av en person som du identifierat för att ta dem i besittning).

8.3 För att återkalla ett erbjudande om kontrakt eller avbryta ett kontrakt på den grund som beskrivs i detta avsnitt 8, måste du informera oss om ditt beslut att dra tillbaka eller avbryta (i förekommande fall). Du kan informera oss genom ett tydligt uttalande som anger beslutet. Vid avbokning kan du meddela oss genom att använda det avbokningsformulär som vi kommer att göra tillgängligt för dig. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

8.4 Om du säger upp ett avtal på grundval av det som beskrivs i detta avsnitt 8 måste du skicka tillbaka produkterna till oss (till returadress som tillhandahålls av oss) eller överlämna dem till oss eller en person som är auktoriserad av oss att ta emot dem. Du måste fullgöra dina skyldigheter enligt detta avsnitt 8 utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar efter den dag då du informerade oss om ditt beslut att säga upp avtalet. Du måste betala den direkta kostnaden för att returnera produkterna.

8.5 Om du avbryter en beställning i enlighet med detta avsnitt 8 kommer du att få en full återbetalning av det belopp du betalat till oss för beställningen inklusive kostnaderna för leverans till dig, förutom:

(a) om du väljer en typ av leverans som kostar mer än den billigaste typen av leverans som vi erbjuder, förbehåller vi oss rätten att behålla skillnaden i kostnad mellan den typ av leverans du valt och den billigaste typen av leverans som vi erbjuder ; och

(b) som annat anges i detta avsnitt 8.

8.6 Om värdet på produkterna som returneras av dig minskar med något belopp som ett resultat av att du hanterar dessa produkter utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion, kan vi återkräva det beloppet från dig till kontraktspriset. Vi kan få tillbaka det beloppet genom att dra av det från eventuell återbetalning till dig eller kräva att du betalar det beloppet direkt till oss. Hantering som går utöver den typ av hantering som rimligen kan tillåtas i en butik kommer att vara "utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion" för dessa ändamål.

8.7 Vi återbetalar pengar med samma metod som vi använde för att göra betalningen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att ta några avgifter till följd av återbetalningen.

8.8 Såvida vi inte har erbjudit oss att hämta produkterna kommer vi att behandla en återbetalning till dig som ett resultat av en avbokning på grundval som beskrivs i detta avsnitt 9 inom 14 dagar efter den dag då vi tar emot de returnerade produkterna eller ( om tidigare) efter den dag då du lämnar bevis till oss för att ha skickat tillbaka produkterna. Om vi ​​inte har skickat produkterna till dig vid tidpunkten för ångerrätt eller annullering eller har erbjudit oss att hämta produkterna kommer vi att behandla en återbetalning till dig utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar efter dagen där vi informeras om återkallelsen eller avbokningen.

8.9 Du kommer inte att ha någon rätt att säga upp ett avtal enligt beskrivningen i detta avsnitt 8 i den mån avtalet avser:

(a) leverans av icke-prefabricerade varor som görs på grundval av ett individuellt val eller beslut av dig, eller varor som är tydligt personliga.

9. Garantier och utfästelser

9.1 Du garanterar och intygar för oss att:

(a) du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal;

(b) du har full befogenhet, makt och kapacitet att acceptera dessa villkor;

(c) all information som du lämnar till oss i samband med din beställning är sann, korrekt, fullständig och icke-vilseledande; och

(d) du kommer att kunna ta emot produkterna i enlighet med dessa villkor och vår leveranspolicy.

9.2 Vi garanterar dig att:

(a) vi har rätt att sälja de produkter du köper;

(b) produkterna vi säljer till dig säljs utan kostnad eller belastning, förutom vad som anges i dessa villkor;

(c) du ska åtnjuta tyst besittning av produkterna du köper, förutom vad som anges i dessa villkor;

(d) produkterna du köper kommer att motsvara alla beskrivningar som publiceras på vår webbplats; och

(e) de produkter du köper kommer att vara av tillfredsställande kvalitet.

9.3 Alla våra garantier och utfästelser relaterade till leverans av produkter ändrar eller stör inte dessa villkor, leveranspolicy och vår returpolicy.

9.4 Alla våra garantier och utfästelser avseende leverans av produkter anges i dessa villkor. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och med förbehåll för avsnitt 11.1, är alla andra garantier och utfästelser uttryckligen undantagna.

10. Begränsningar och undantag från ansvar

10.1 Inget i dessa villkor gäller:

(a) begränsa eller utesluta ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet,

(b) begränsa eller utesluta ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

(c) begränsa eventuella skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

(d) utesluta alla skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag,

        och, om du är en konsument, kommer dina lagstadgade rättigheter inte att uteslutas eller begränsas av dessa villkor, förutom i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

10.2 De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt 10 och någon annanstans i dessa villkor:

(a) omfattas av avsnitt 10.1; och

(b) reglerar alla skulder som uppstår under dessa villkor eller relaterade till föremålet för dessa villkor, inklusive skulder som uppkommer i avtal, i skadestånd (inklusive oaktsamhet) och för brott mot lagstadgad skyldighet, utom i den utsträckning som uttryckligen föreskrivs på annat sätt i dessa villkor.

10.3 Vi är inte ansvariga gentemot dig för förluster som uppstår till följd av någon händelse eller händelser utanför vår rimliga kontroll.

10.4 Vi är inte ansvariga gentemot dig för affärsförluster, inklusive (utan begränsning) förlust av eller skada på vinster, intäkter, intäkter, användning, produktion, förväntade besparingar, affärer, kontrakt, kommersiella möjligheter eller goodwill.

10.5 Du accepterar att vi har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för våra tjänstemän och anställda och med hänsyn till detta intresse erkänner du att vi är en enhet med begränsat ansvar; du samtycker till att du inte kommer att göra något personligt anspråk mot våra tjänstemän eller anställda avseende förluster du lider i samband med webbplatsen eller dessa villkor (detta kommer naturligtvis inte att begränsa eller utesluta ansvaret för den begränsade ansvarsenheten för handlingar och utelämnanden från våra tjänstemän och anställda).

11. Annullering av order

11.1 Vi kan säga upp ett avtal enligt dessa villkor omedelbart, genom att ge dig skriftlig uppsägning, om:

(a) du inte betalar, i tid och i sin helhet, något belopp som är skyldig oss enligt det avtalet; eller

(b) du begår något brott mot det avtalet.

11.2 Du kan säga upp ett kontrakt enligt dessa villkor omedelbart, genom att ge oss ett skriftligt meddelande om uppsägning, om vi begår något brott mot det avtalet.

11.3 Vi kan säga upp ett kontrakt enligt dessa villkor genom skriftligt meddelande till dig om vi hindras från att uppfylla det kontraktet av någon händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive utan begränsning eventuell otillgänglighet av råmaterial, komponenter eller produkter, eller något strömavbrott, industriell tvist som påverkar tredje part, statliga bestämmelser, brand, översvämning, katastrof, upplopp, terroristattack eller krig.

12. Konsekvenser av annullering av order

12.1 Om ett kontrakt enligt dessa villkor sägs upp i enlighet med avsnitt 11:

(a) vi kommer att upphöra att ha någon skyldighet att leverera produkter som inte levereras vid avbokningsdatumet;

(b) du kommer att fortsätta att ha en skyldighet i tillämpliga fall att betala för produkter som har levererats vid avbokningsdatumet (utan att det påverkar eventuell rätt vi kan ha att återvinna produkterna); och

(c) alla andra bestämmelser i dessa villkor kommer att upphöra att gälla, förutom att avsnitten 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 kommer att fortsätta att gälla efter uppsägningen och fortsätta att gälla på obestämd tid.

13. Omfattning

13.1 Dessa villkor ska inte utgöra eller påverka någon överlåtelse eller licens av några immateriella rättigheter.

13.2 Dessa villkor ska inte styra tillhandahållandet av några tjänster av oss eller någon tredje part i relation till produkterna (förutom leveranstjänster).

14. Variation

14.1 Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats.

14.2 En revidering av dessa villkor kommer att gälla för kontrakt som ingås när som helst efter tidpunkten för revideringen, men kommer inte att påverka kontrakt som ingåtts före tidpunkten för revideringen.

15. Uppdrag

15.1 Du samtycker härmed till att vi kan överlåta, överföra, lägga ut underkontrakt eller på annat sätt hantera våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor – förutsatt, om du är en konsument, att sådan åtgärd inte tjänar till att minska de garantier som gynnar dig under dessa villkor.

15.2 Du får inte utan vårt föregående skriftliga samtycke tilldela, överföra, underleverantör eller på annat sätt behandla dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

16. Inga undantag

16.1 Inget brott mot någon bestämmelse i ett kontrakt enligt dessa villkor kommer att avstås förutom med uttryckligt skriftligt medgivande från den part som inte bryter mot.

16.2 Inget avstående från något brott mot någon bestämmelse i ett kontrakt enligt dessa villkor ska tolkas som ett ytterligare eller fortsatt avstående från något annat brott mot denna bestämmelse eller något brott mot någon annan bestämmelse i det kontraktet.

17. Avskiljbarhet

17.1 Om en bestämmelse i dessa villkor fastställs av någon domstol eller annan behörig myndighet som olaglig och / eller inte verkställbar, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla.

17.2 Om någon olaglig och / eller oförenlig bestämmelse i dessa villkor är laglig eller verkställbar om en del av den raderas, kommer den delen att anses raderad och resten av bestämmelsen fortsätter att gälla.

18. Tredje parts rättigheter

18.1 Ett avtal enligt dessa villkor är för vår fördel och din fördel, och är inte avsett att gynna eller vara verkställbart av någon tredje part.

18.2 Utövandet av parternas rättigheter enligt ett avtal enligt dessa villkor är inte föremål för samtycke från någon tredje part.

19. Helt avtal

19.1 Med förbehåll för avsnitt 10.1 ska dessa villkor, tillsammans med vår leveranspolicy och vår returpolicy, utgöra hela avtalet mellan dig och oss i samband med försäljning och köp av våra produkter och ska ersätta alla tidigare avtal mellan dig och oss i samband med försäljning och köp av våra produkter.

20. Lag och jurisdiktion

20.1 Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med Hongkongs lag.

20.2 Alla tvister som rör dessa villkor ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Hong Kong.

21. Lagstadgade och regulatoriska upplysningar

21.1 Vi kommer inte att lämna in en kopia av dessa villkor specifikt i förhållande till varje användare eller kund, och om vi uppdaterar dessa villkor kommer den version som du ursprungligen godkände inte längre att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vi rekommenderar att du överväger att spara en kopia av dessa villkor för framtida referens.

21.2 Dessa villkor är endast tillgängliga på engelska.

22. Våra detaljer

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B One Capital Place 18
Luard Road Wanchai HK
Hong Kong 999077

22.2 Du kan kontakta oss:

(a) per post, till postadressen som anges ovan,

(b) genom att använda vårt kontaktformulär på webbplatsen; eller

(c) via e-post, med den e-postadress som publiceras på vår webbplats.

ENGWE Onlinebutik | Köp EP2 Pro & 750W Engine Pro
Logotyp
Jämför artiklar
  • totalt (0)
Jämför
0
Varukorg